HomeNieuwsEnergiecampagne Huizen van start

Energiecampagne Huizen van start

Energiecampagne Huizen van start

Op 31 augustus 2020 gaat de Energiecampagne van start.  Huizen wil de komende jaren effectieve stappen zetten op weg naar een klimaatneutrale gemeente.

De campagne volgt de speerpunten die in 2015 op papier zijn gezet: 

1. Samen optrekken. Een klimaatneutraal Huizen slaagt alleen als dit doel niet alleen van de gemeente is. Inzet van inwoners en bedrijven is cruciaal. Samen optrekken is van groot belang.

2. Tempo maken met isolatie, zonnepanelen en zonneboilers Hier valt de grootste (milieu)winst te behalen. Huizen heeft 18.000 woningen, waarvan 10.000 koopwoningen. Energiebesparing in de woningvoorraad kan bijdragen aan bijna 25% van de doelstelling om Huizen in 2050 klimaatneutraal te maken.

3. Een andere kijk op de openbare verlichting. Juist op het gebied van openbare verlichting zijn er technische mogelijkheden voor energiebesparing. Door hierin te investeren maakt de gemeente werk van een klimaatneutraal Huizen. Dat kan ook andere partijen motiveren. 

4. Duurzaamheid uitstralen in de openbare ruimte. In de openbare ruimte liggen veel kansen om duurzaamheid op een aansprekende manier zichtbaar te maken. Denk aan evenementen, de infrastructuur en herinrichtings- en nieuwbouwprojecten. .

5. Van afval naar grondstof

De plannen voor een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek zijn zo goed als klaar. Het doel is om in 2019 maar liefst 75% van het afval te hergebruiken. Deze trendbreuk in afvalinzameling sluit prima aan bij ‘Huizen klimaatneutraal in 2050’. Inwoners zien letterlijk dat er iets verandert, bijvoorbeeld met de speciale (kleinere) container voor plastic, metalen en drankenkartons. Door dit met gelijkblijvende of lagere lasten voor inwoners te realiseren, is duurzaam niet duurder. Afvalscheiding buitenshuis en in het gemeenthuis haken hierop aan.

6. Gemeentelijke bedrijfsvoering als voorbeeld.

Zelf het goede voorbeeld geven, dat mag niet ontbreken. In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flinke stappen gezet in het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Nieuwe maatregelen worden in kaart gebracht en uitgevoerd.