HomeDe energietransitie

Stap voor stap werken aan de energietransitie in Huizen (20-02-2020)

bron: Gemeente Huizen

Als wethouder Milieu houdt Bert Rebel zich bijna dagelijks bezig met duurzaamheid en de energietransitie. “In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Ieder stapje dat we nu al in die richting kunnen zetten, is er een. Maar twee dingen staan bij mij voorop: iedereen moet mee kunnen doen en we gaan niemand dwingen om van het aardgas af te gaan als er nog geen betaalbare oplossingen zijn. We moeten het samen doen.”

In 2019 ging de gemeente in gesprek met de bewoners van de wijken Stad en Lande en Bovenweg over aardgasvrij. Zonder een vooropgezette agenda wilde de wethouder met de bewoners kijken hoe deze wijk in de toekomst aardgasvrij kan worden en of dit mogelijk gecombineerd kan worden met geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. Na een jaar met drukbezochte bewonersavonden, bewoners die zich hebben laten opleiden tot energieambassadeur, de oprichting van een klankbordgroep en veel praten zijn twee dingen duidelijk: in de wijk is veel behoefte aan ondersteuning om woningen te verduurzamen, maar Stad en Lande en Bovenweg gaan op korte termijn nog niet van het aardgas af.

Transitievisie Warmte

Er zijn nog geen betaalbare oplossingen beschikbaar die op korte termijn als alternatief voor aardgas kunnen dienen. Daar is nog veel onderzoek voor nodig, bijvoorbeeld naar mogelijke warmtebronnen als geothermie en aquathermie. De gemeente stelt het komende jaar, in samenspraak met inwoners, de Transitievisie Warmte op. Daarnaast wordt op dit moment de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld, om erachter te komen waar en hoe we in de regio duurzame energie willen gaan opwekken.

Bert Rebel begrijpt de vraag om ondersteuning goed. ”Natuurlijk wil je besparen op je energierekening. Maar je wilt wel de goede dingen doen. Maatregelen treffen die voor nu en in de toekomst, verstandig zijn. We denken dan met name aan isolatie.” De behoefte aan onafhankelijk advies is groot. Vorig jaar meldde een groep van zo’n dertig Huizers zich aan om opgeleid te worden als energieambassadeur. Begin 2020 heeft een groot aantal van hen zich verenigd in de coöperatie HuizenDuurzaam. Als onafhankelijke energiecoaches komen deze bewoners bij andere bewoners op huisbezoek. De energiecoaches geven advies hoe Huizers hun woningen kunnen verduurzamen.. Daarnaast heeft de gemeente een eigen energieloket: het Duurzaam Bouwloket. Via het Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners onder andere online een stappenplan invullen voor een onafhankelijk advies.

Nu isoleren is nu besparen

”Nu isoleren is nu besparen en nu meer woningcomfort”, vertelt wethouder Rebel. ”En hoe beter woningen geïsoleerd zijn, hoe minder energie we straks duurzaam hoeven op te wekken om van het aardgas af te kunnen gaan”, aldus de wethouder. Om het werk van de energiecoaches van HuizenDuurzaam en het Duurzaam Bouwloket onder de aandacht te brengen, start de gemeente met een campagne. Het doel is om inwoners bewust te maken van het belang van isolatie en verduurzaming en om informatie te geven hoe ze de juiste maatregelen kunnen nemen.

De focus van de campagne ligt in het begin op Stad en Lande en Bovenweg, om tegemoet te komen aan de vragen van bewoners daar. Vanaf april organiseert de gemeente informatieavonden voor woningeigenaren uit deze wijken. Daar presenteert het Duurzaam Bouwloket een aantal voorbeeldwoningen uit de wijk waarvan energiescans zijn gemaakt. Bewoners van vergelijkbare huizen krijgen daarmee een goed beeld van de isolerende maatregelen die zij zouden kunnen nemen.

Om inwoners te stimuleren om hun woningen te isoleren, komen er ook twee gemeentelijke subsidieregelingen. Een subsidieregeling voor woningisolatie en een subsidieregeling voor kleinere, eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie, leidingisolatie en tochtstrips. Bert Rebel: “Stap voor stap bouwen we zo aan een klimaatbewust en duurzaam Huizen. De gemeente wil niemand dwingen, maar wel zo goed mogelijk ondersteunen in het nemen van de juiste maatregelen. Als je ziet hoeveel mensen en organisaties zich inzetten voor een duurzame toekomst, ben ik erg hoopvol. Samen komen we er wel.”